1sza Rocznica ZPP

Zrzeszenie Polskich Przedszkoli

Obchody pierwszej rocznicy istnienia

5 listopada 2012 w naszym przedszkolu odbyła się skromna uroczystość; pierwsza rocznica powstania organizacji pod nazwą Zrzeszenie Polskich Przedszkoli.  Anglojęzyczna nazwa naszej organizacji to Polish Providers Association

Podstawowym założeniem ZPP jest rozwijanie współpracy pomiędzy polskimi przedszkolami w USA oraz by to stanowiło dla nas płaszczyznę do wzajemnej wymiany informacji.  Jest to niezbędne do doskonalenia zawodowego kadr nauczycielskich oraz podnoszenia jakości ich pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dalsze cele obejmują wzajemną reprezentację naszej grupy społecznej i interesów dzieci w różnych urzędach i departamentach stanowych. Zależy nam, by dzieci które również my wychowujemy wyrastały na ludzi wszechstronnie rozwiniętych, szanujących i kochających swoich bliźnich, swój kraj i środowisko w którym przyjdzie im żyć.

Wśród zaproszonych gości znajdowali się przedstawiciele Związku Narodowego Polskiego, Kongresu Oświaty Polonijnej, Konsulatu RP w Chicago oraz Illinois Action For Children.  Jedną z najważniejszych atrakcji spotkania był występ artystyczny grupy Kindergarten za który dzieciom bardzo serdecznie dziękujemy.  Dziękujemy bardzo również rodzicom, że zgodzili się na ten występ chociaż z pewnością stanowiło to dla nich dodatkowe obciążenie związane ze zmianą w harmonogramie ich codziennych zajęć.