Violetta Bartos-Boratyn

VIOLETTA BARTOS-BORATYN

Studia wyższe magisterskie – pedagogika nauczania przedszkolnego. Pedagogika nauczania wczesnoszkolnego – Uniwersytet Warszawski oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Posiadam wieloletni staż pracy z dziećmi: 16 lat praktyki w Polsce i 11 lat praktyki w Stanach Zjednoczonych.