Edukacja

Zajęcia z dziećmi prowadzimy w dwóch językach: polskim i angielskim. Czynimy to zdając sobie doskonale sprawę z faktu, że dwujęzyczność ma pozytywny wpływ na zdolności poznawcze i inteligencję człowieka. Osoby dwujęzyczne mają przewagę przede wszystkim w zakresie kreatywnego myślenia i “elastyczności poznawczej” – rozwiązywania problemów. Cechuje je także większa wrażliwość na wszelkie zjawiska językowe, potrafią też lepiej analizować swoją wiedzę i język oraz kontrolować procesy przetwarzania informacji językowej. Potwierdzają to liczne badania naukowe prowadzone na całym świecie.

Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swe opinie. Ułatwia zawieranie i pielęgnowanie znajomości, dzięki niemu można snuć marzenia i refleksje. Język potrzebny jest nie tylko dzieciom, które wciąż pytają “dlaczego?” i dzięki temu szybko się uczą, lepiej rozumieją świat i coraz sprawniej się w nim poruszają. Język potrzebny jest także dorosłym. To nasz największy sojusznik w kontaktach z innymi, w pozyskiwaniu informacji i wiedzy, w przekonywaniu do swoich racji. Ale język potrafi być też najgorszym wrogiem, gdy jest ułomny i nieporadny – utrudnia wtedy komunikację, jest przyczyną nieporozumień i porażek. Słaba znajomość języka to źródło ciągłych frustracji i poważna przeszkoda w osiąganiu sukcesów zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym oraz prywatnym.

Wczesne dzieciństwo jest wyznaczonym przez ewolucję, krytycznym czasem na naukę języka. Braków wyniesionych z tego okresu zwykle nie da się nadrobić.

Dlatego nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać. To prawdziwa przepustka do lepszego życia

Personel nauczycielski naszego przedszkola obserwuje rozwój psychomotoryczny dzieci oraz wspomaga i stymuluje odpowiednio wszystkie strefy rozwoju. Zwracamy szczególną uwagę na umiejętności związane z uzyskiwaniem samodzielności (samodzielne jedzenie, zgłaszanie potrzeb, korzystanie z toalety, przyzwyczajenia higieniczne, mycie rączek, samodzielne ubieranie się) oraz umiejętności psychomotoryczne.