Dorota Kadziolka

DOROTA KADZIOLKA

Ukończyłam wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kierunek: Pedagogika Ogólna, specjalizacja: nauczania wczesnoszkolne oraz 2-letnie Studia Podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie z zakresu nauczania informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Mój staż pracy jako nauczyciel to 8 lat w Polsce i 7 lat w Stanach Zjednoczonych. Od przyjazdu do USA pracuję również w Polskiej Szkole Sobotniej im. F. Kowalskiej w Lombard, w klasach I-IV. Jestem mężatką, mamą Klaudii.